top of page
eu_logo.png

Název projektu: Rekonstrukce výrobních prostor AMZ Financial Group, s.r.o.


Reg. č.: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014812

Společnost AMZ Financial Group, s.r.o. realizuje v letech 2018 - 2022 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program NEMOVITOSTI – Výzva III s názvem Rekonstrukce výrobních prostor AMZ Financial Group, s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je zrekonstruovat zchátralé objekty a vybudovat nové výrobní prostory vč. skladového zázemí, ve kterých bude společnost AMZ Financial Group, s.r.o. provozovat svou vlastní výrobní činnost. Jedním z cílů projektu je diverzifikovat stávající podnikatelskou činnost, která je zaměřena především na pronájem a správa nebytových prostor a zahájit vlastní výrobní resp. opravárenskou činnost v nově zrekonstruovaných objektech.


Díky realizaci projektu dojde k rekonstrukci zchátralých objektů a vybudování nového, moderního výrobního zázemí.

 

Očekávané změny projektu se projeví v jeho přínosech:

- Vytvoření nových pracovních příležitostí
- Vybudování nových výrobních kapacit
- Vybudování kvalitního a moderního zázemí
- Využití zchátralých budov - dlouhodobě nevyužívaného brownfieldu
- Nová výrobní činnost realizovaná ve zrekonstruovaných objektech umožní společnosti:
   o   Navýšit tržby a zisk
   o   Vstoupit na nové trhy a rozšířit zákaznické segmenty
   o   Posílit konkurenceschopnost
   o   Návratnost vloženého kapitálu

eu_logo.png

Název projektu: Úspory energie v objektech areálu AMZ Financial Group, s.r.o.


Reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011483

Společnost AMZ Financial Group, s.r.o. realizuje v letech 2017 - 2020 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie – Výzva II s názvem Úspory energie v objektech areálu AMZ Financial Group, s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření doporučených energetickým auditorem, které budou mít za následek snížení energetické náročnosti vybraných objektů v areálu AMZ Financial Group, s.r.o. v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi.


V rámci projektu bude u vybraných objektů zrealizováno:

  • Zateplení obvodových stěn

  • Výměna výplní otvorů

  • Zateplení střech

  • Modernizace vytápění

  • Modernizace osvětlení

  • Vyregulování otopné soustavy

bottom of page